FOMO (fear of missing out) je strah pred izključitvijo iz nekega modernega koncepta.