Bitcoin maximalism je gibanje, ki se je ustavrilo kot šola misli v kriptoekonomiji. Bitcoin maximalist je tisti, ki trdno zavrača vse ostale kovance kot so npr. Ether, Litecoin ... (altcoins), saj verjame, da je boljša maximizacija truda in investicij v en sam kovanec, saj je moč uspeha v eno samo omrežje večja kot pa diverzifikacijo truda na več kovancev. Opira se na Metcalfe's law, kjer je vrednost omrežja proporcionalna kvadratni številki vseh udeležencev.  Po tem telekomunikacijskem zakonu, dva konkurenčna kovanca težje ohranita isto agregatno vrednost, saj kljub temu, da imata obadva isto število uporabnikov, ko se ju združi, je njun kvadrat veliko nižji.Ponavadi se tako opredeljujejo tisti, ki so v Bitcoin pričeli verjeti zgodaj (zgodnji "investitorji").