Ethereum je open source platforma, ki temelji na blockchain tehnologiji in omogoča razvijalcem postavljanje decentraliziranih aplikacij. 


Ethereum ni popolnoma enak Bitcoinu, si pa delita kar nekaj skupnih lastnosti z najpomembnejšo razliko v namenu in zmožnostih. Obadva pa sta decentralizirani javni blockchain omrežji. 


Ethereum blockchain rudarjem namesto rudarjenji za bitcoini, plačuje rudarjenje z Ether, ki je kripto žeton, ki poganja omrežje.