Bitcoin transakcija (tx) je prenos vrednosti bitcoina, katera je oddana v omrežje in zbrana v bloku. Sestavljena je iz inputov in outputov., kjer so pretekli outputi kot inputi v novi transakciji. Transakcije niso enkriptirane, zato jih je možno spremljati v bitocin omrežju in blokih. Ko ima transakcija dovolj potrditev jo lahko smatramo kot dokončno, nepreklicno.