Ether (ETH) je kripto žeton in gorivo omrežja Ethereum. Je nujni element omrežja Ethereum, neke vrste gorivo, za delovanje distribuirane aplikativnost platforme Ethereum. Je oblika plačila strank platforme za naprave, ki izvajajo zahtevane operacije. Povedano drugače je Ether incentiva, ki omogoča razvijalcem, da spišejo uporabne in kvalitetne aplikacije (slaba koda stane več) ter da omrežje ostane "zdravo", kjer se uporabnike nagrajuje za njihov prispevek. 


SimbolKaj je Ethereum> je odprto kodna programska platforma, ki temelji na blockchain tehnologiji in omogoča razvijalcem, da gradijo ter objavljajo decentralizirane aplikacije. 


Več o Ether na uradni strani.