Bitcoin hash (ali Transaction ID ali txID) je oznaka bitcoin transakcije. Najdete jo v vsaki bitcoin denanrici in pri vsaki transakciji. Primer hash-a ali TX ID > e76f0c1c9661a3184d30313b9116ff6df1f42db198e058d7c95c8f268433d494. Je algoritem, ki za reševanje matematičnih problemov uporablja SHA-256 (Secure Hash Algorithm). 


Primer s slike: Prva vrstica obkrožena z rdečo, je oznaka transakcije = hash = ID transakcije