HD denarnica (hierarhical deterministic wallet) je denarnica, ki dovoljuje iz enega privatnega ključa kreacije več bitcoin naslovov v hierarihični strukturi. Posplošeno to pomeni, denarnica, ki je HD, ima lahko neskončno bitcoin naslovov in za vsako transakcijo se lahko uporabi novi naslov. 


Slikovna reprezentacija HD denarnice

V primerjavi z single address wallet se razlikuje po tem, da HD denarnica omogoča večjo semi-anonimnost pri večjem številu transakcij iz ene denarnice.