Za preverbo transakcije v sistemu BITNIK potrebujemo hash/ID transakcije.