SPLOŠNI POGOJI UPORABE


Predmetni dokument opisuje pogoje uporabe naših storitev preko Bitnik bitcoin naprav (v nadaljevanju ”Bitnik naprav”), preko naše spletne strani oz. na kakršen koli drug način. Pogoje uporabe temeljito preberite. Z uporabo naših storitev potrjujete, da se strinjate s pogoji uporabe in jih sprejemate. V kolikor se s pogoji uporabe ne strinjate, ne uporabljajte naših storitev.


Za uporabo naših storitev morate biti stari vsaj 18 let in ne smete biti politično izpostavljena oseba, v skladu s kriteriji navedenimi v pogojih uporabe. Z uporabo naših storitev in posledično s strinjanjem s pogoji uporabe izjavljajte in jamčite, da ste stari vsaj 18 let in da niste politično izpostavljena oseba.


Izraz “vi/vas” opredeljuje osebo, podjetje ali organizacijo ki uporablja naše storitve, izrazi “Bitnik/mi/naše” pa opredeljuje družbo Bitnik d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana.


1. STORITVE


Bitnik vam nudi možnost nakupa in/ali prodaje digitalnih vsebin, preko naše spletne strani (https://bitnik.eu) in preko Bitnik naprav (”storitve”). Pojem digitalnih vsebin zajema kriptovaluto bitcoine, rippel oz. vse tiste valute, ki jih je mogoče kupiti ali prodati preko naših storitev.


Bitnik naprave so na voljo na različnih lokacijah v Sloveniji, trenutno na: (a) Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana (b) Hostel Tresor, Čopova ulica 38, Ljubljana (c) Planet Tuš Maribor, na Poljanah 18, Maribor, (d) Gizzmo.si, Ljubljanska cesta 8, Celje, (e) Planet Tuš Koper, Ankaranska cesta 2, Koper in (f) Qlandia Novo Mesto, Otoška cesta 5, Novo mesto. Bitnik naprave bodo lahko na voljo tudi na dodatnih lokacijah, kot bo razvidno iz naše spletne strani.


Dnevni limit prometa na Bitnik avtomatih je omejen na 1.000,00 EUR. S tem, ko uporabljate naše storitve soglašate in potrjujete, da vaš dnevni promet na Bitnik avtomatu ne bo presegal 1.000,00 EUR.


Prav tako pri posluževanju naših storitev prosimo upoštevajte, da je tveganje izgube pri trgovanju oziroma imetništvu digitalnih vsebin, visoko. Zavedajte se tveganj in glede na svojo finančno situacijo dobro pretehtajte ali se boste odločili za nakup in/ali imetništvo digitalnih vsebin ali ne.


2. POGOJI ZA UPORABO NAŠIH STORITEV


Naše storitve lahko uporabljate, če ste stari vsaj 18 let in če niste politično izpostavljena oseba, kot je to določeno v tej točki pogojev uporabe. S tem, ko uporabljate naše storitve izjavljate in jamčite: (a) da ste stari vsaj 18 let; (b) da imate vso moč in pooblastila za sklenitev te pogodbe; (c) da vam uporaba naših storitev ni bila nikoli suspendirana ali onemogočena (d) da niste politično izpostavljena oseba.


V kolikor uporabljate naše storitve v imenu pravne osebe, z uporabo naših storitve izjavljate in jamčite: (a) da je pravna oseba ustanovljena in delujoča v skladu z veljavno zakonodajo države, po kateri je bila ustanovljena (b) da ste s strani te pravne osebe pooblaščeni za sklepanje pravnih poslov in zastopanja.


V skladu z 61. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) je uporaba naših storitev prepovedana politično izpostavljenim osebam. Naših storitev ne smete uporabljati če ste vi sami oz. v primeru pravne osebe, vaš zakoniti zastopnik, politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba je oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so: (i) voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki; (ii) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;(iii) člani vodstvenih organov političnih strank; (iv) člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev; (v) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank; (vi) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil; (vii) člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;(viii) predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah. Ožji družinski člani so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Ožji sodelavci so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.


3. UPORABA NAŠIH STORITEV


Uporaba naših storitev na Bitnik napravi
a) Postopek nakupa digitalne vsebine. Na Bitnik napravi najprej izberite možnost nakupa, nato pa skenirajte QR kodo naslova svoje denarnice. S pritiskom gumba ”send” je transakcija zaključena. Koliko digitalnih vsebin lahko kupite za en (1) Euro je prikazano na Bitniku napravo. S tem ko boste začeli postopek nakupa soglašate in se strinjate z menjalnim tečajem prikazanim v trenutku začetka transakcije. V kolikor pride do tehničnih težav pred vstavitvijo Euro bankovcev, se bo postopek nakupa začel znova. V kolikor pride do tehničnih težav po vstavitvi vsaj enega euro bankovca, bo Bitnik naprava končala transakcijo in bo na želeni bitcoin naslov oz. denarnico poslana izbrana količina digitalne vsebine. Bitnik naprava sprejema samo euro bankovce, in sicer sprejema vse euro bankovce, ne sprejema pa kovancev. Bitnik si pridržuje pravico, da po svoji diskreciji spremeni oz. doda dodatne tečaje in omeji bankovce na Bitnik napravi.


Bitnik naprava je sprogramirana tako, da vedno zaključi transakcijo nakupa ne glede na prekinitve v samem postopku. V izjemno redkih primerih lahko pride do napake po vstavitvi bankovcev, kjer transakcija (pošiljane bitcoinov) ni bilo izvedeno. V takem primeru vam bomo po svoji diskreciji vrnili bodisi točen evrski znesek ali količino digitalnih vsebin.


b) Postopek prodaje Digitalnih vsebin.
Na Bitnik napravi najprej izberite opcijo ”prodaj (sell)”, specificirajte znesek digitalnih vsebin, ki jih želite prodati, tako da izberete katere in koliko evrskih bankovcev želite prejeti. Po tem, ko boste potrdili svoje naročilo, bo Bitnik naprava prikazala Bitcoin QR plačilno kodo, z zneskom in naslovom. Ko boste skenirali QR kodo v vašo denarnico in poslali točen znesek digitalnih vsebin na naslov prikazan na Bitnik napravi, bo Bitnik naprava avtomatično zaznala in sprocesiral prejem bitcoinov in vam izplačala bankovce. Bitnik avtomat lahko zahteva vašo telefonsko številko, in sicer odvisno od (i) količine digitalnih vsebin, ki jih želite prodati; (ii) omrežja; (iii) značilnosti transakcije. V primeru, da boste za potrebe izvedbe transakcije, morali vpisati vašo telefonsko številko, boste preko SMS sporočila obveščeni o tem, kdaj bodo vaši bankovci pripravljeni za prevzem. Mobilne storitve niso v naši domeni, zaradi česar ne prevzemamo nobene odgovornosti za dostavo SMS sporočila. V primeru, da je transakcija dobila vsaj eno potrditev in niste prejeli SMS sporočila, poskušajte vseeno prevzeti bankovce.


Bitnik naprava lahko naenkrat izplača 20 bankovcev. V primeru višje transakcije, vam bodo bankovci izplačani v več zaporednih izplačilih. V primeru, da je prevzem bankovcev vezan na prejem SMS sporočila, lahko prevzamete bankovce v 24 urah po prejemu potrdila o transakciji. Po poteku 24 ur, ne boste mogli več prevzeti bankovcev na Bitnik avtomatu. V tem primeru nas kontaktirajte na elektronski naslov: help@bitnik.eu.


Transakcija je končana, ko Bitnik prejme točno količino digitalnih vsebin na svoj naslov in ko vi prejmete vse bankovce. Transakcija se ne šteje za končano oziroma zaključeno v primeru, da Bitnik ne prejme točno količino digitalnih vsebin na svoj naslov oz. če digitalne vsebine niso bile poslane na pravilen naslov. V tem primeru, da transakcija ni bila končana oz. ni bila poslana na pravilni naslov, vam bomo vrnili digitalne vsebine na vaš račun. V primeru, da Bitnik ni prejel digitalnih vsebin na svoj račun, se šteje transakcija za nično, Bitnik pa izključuje vso svojo odgovornost za tako transakcijo.


c) Uporaba storitev preko naše spletne strani
V kolikor želite koristiti naše storitve preko naše spletne strani, in sicer preko univerzalnega plačilnega naloga (UPN), nas prosim kontaktirajte preko elektronske pošte: info@bitnik.eu ali preko telefona: +386 1 777 42 43 in obvestili vas bomo o nadaljnjih potrebnih korakih za izvedbo želene transakcije.


4. POGOJI PRODAJE


a) Cene digitalnih vsebin. Prodajne in nakupne cene digitalnih vsebin, ki so prikazane na naši spletni strani in na Bitnik napravah temeljijo na menjalnem tečaju BitPay-a in se spreminjajo v istočasno in v odvisnosti od njihovega menjalnega tečaja. Za vašo transakcijo velja tista cena, ki je prikazana na Bitnik napravi v trenutku začetka nakupa, ne glede na to ali se cena med samim postopkom transakcije spremeni. Ta cena se v realnem času osvežuje tudi na naši spletni strani https://bitnik.eu. Menjalni tečaji niso v pristojnosti Bitnika in Bitnik izključuje vso odgovornost za spremembe v menjalnih tečajih. Vse transakcije so odvisen od razložljivosti in Bitnik si pridržuje pravico, da transakcij z digitalnimi vsebinami ne izvaja oz. prekine njihovo izvajanje kadarkoli. Ob uporabi naših storitev lahko zaračunamo dodatne stroške, kot je specificirano v 7. točki pogojev uporabe.


b) Napake. V primeru morebitnih napak v postopku transakcije si pridržujemo pravico odprave napak in izvedbe pravilne transakcije (vključno z uporabo pravilne cene, ki je veljala oz. bi morala veljati v trenutku pričetka transakcije) in/ali odpovedi celotne transakcije in povračilo prejetih sredstev. V primeru napak je vaša edina možnost, da prekinite postopek transakcije in dobite povračilo sredstev. V primeru, da je v postopku vaše transakcije prišlo do kakršnih koli napak, nas o tem obvestite takoj oz. najkasneje v roku 7 dni po napaki na elektronski naslov: help@bitnik.eu. Po poteku sedmih (7) dni od dneva napake, prijava napake ni več mogoča. V roku trideset (30) dni po prijavi, vam bomo povrnili vsa sredstva oz. digitalne vsebine. V kolikor povrnitev finančnih sredstev oz. digitalnih vsebin v roku 30 dni ne bo izvedena, zaradi izključnih razlogov na vaši strani, Bitnik za povračilo stroškov več ne odgovarja in izključuje vso svojo odgovornost za povračilo po pretečenem roku.


c) Plačilne metode. Nakup preko Bitnik naprave je lahko izvršen samo z evrskimi bankovci (Bitnik naprava ne sprejema kovancev). V kolikor kupujete ali prodajate digitalne vsebine preko naše spletne strani, izjavljate in jamčite da ste pooblaščeni za izvedbo transakcije. Veljavna plačilna metoda za nakup ali prodajo digitalnih vsebin je zgolj tista, ki je določena s strani Bitnika. V kolikor vaša izbrana plačila motoda ni potrjena, je neveljavna ali iz drugih razlogov ni sprejeta, lahko sistem avtomatično zavrne ali zamrzne vaš nakup. Soglašate da boste odpravili vse napake oz. nam boste pomagali pri odpravi vseh napak, na katere naletimo pri izvedbi vaše transakcije.


d) Ne sprejemamo in ne nudimo povračil. Vsi nakupi in prodaje digitalnih vsebin preko uporabe naših storitev so dokončne. Ne sprejemamo in ne nudimo nobenih povračil za vaš nakup ali prodajo, razen kot oz. če je to izrecno določeno v predmetnih pogojih uporabe.


e) Davki. V skladu s točko (d) 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), so naše storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost. Kot uporabnik ste sicer dolžni plačati vse davke povezana s transakcijo in v kolikor je to potrebno, prijaviti predmetne transakcije pristojnim institucijam.


5. STROŠKI


Bitnikova provizija. S tem, ko uporabljate naše storitve se strinjate s plačilom naše provizije za posamezno transakcijo. Višina provizije je razvidna na naši spletni strani: https://bitnik.eu, pri čemer se lahko spremeni, na podlagi naše izključne diskrecije. Naša provizija je že vključena v ceno digitalnih vsebin.


Stroški tretjih strank. Ob nakupu oz. prodaji digitalnih vsebin ste dolžni poravnati tudi morebitne stroške oz. provizije tretjih strank (npr. t.i. strošek rudarjenja oz. t.i. “mining fee”). Strošek rudarjenja je strošek vsake transakcije, natančneje strošek računalniških postopkov, s katerimi se procesirajo nakazila, varuje omrežje in s katero se skrbi za soglasje in usklajenost vseh udeležencev sistema. Prav tako vam lahko v povezavi z vašim računom nastanejo drugi stroški tretjih strank, pri čemer ste sami v celoti odgovorni za plačilo vseh stroškov povezanih z vašim računom oz. z vašo transakcijo.


6. DOVOLJENA UPORABA STORITEV


Naše storitve lahko uporabljaje v skladu s temi pogoji uporabe in skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo. Izjavljate in jamčite, da boste naše storitve uporabljali v skladu z zakonodajo in z uporabo storitev ne boste kršili nobenih pogodbenih obveznosti, intelektualne lastnine ali zasebnosti tretjih strank, kakor tudi, da ste osebno odgovorni za vsa dejanja glede uporabe storitev.


Poleg zgoraj navedenega, izjavljate in jamčite, da ne boste:
uporabljali naših storitev na kakršen koli način, ki bi negativno vplival na druge uporabnike oz. ki bi lahko škodil, onemogočil ali prekomerno obremenil funkcije naših storitev;
uporabljali naših storitev za plačilo, podporo oz. kakršno koli aktivno delovanje nezakonitih aktivnosti, kot na primer za pranje denarja, teroristične aktivnosti, prevare, igre na srečo, itd;
storitev ne boste uporabljali za kakršen koli nezakonit ali prepoved namen;
uporabljali robotov, pajkov, scraperja ali drugega avtomatskega programa za dostop do naših storitev;
z vdiranjem, iskanjem gesel ali s katerimi koli drugimi sredstvi, poskušali pridobiti nepooblaščene dostopa do katere koli storitve, drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, ki imajo vzpostavljeno povezavo z našo storitvijo;
nezakonito dostopali do naših storitev oz. poskušali pridobiti vsebino, gradivo, informacije preko naših storitev
storitev uporabljali na način, s katerim bi kršili pravice tretjih oseb, vključno z zavestnim škodovanjem osebi ali pravni osebi;
nezakonitih vodili finančne storitve, finančne menjava oz. plačilne storitve za katere bi sicer potrebovali veljavno licenco;
posredovali netočne, napačne ali zavajajoče informacije;
vzpodbujali tretjih oseb na izvedbo katerakoli izmed zgoraj navedenih aktivnosti.


Za zagotovitev varnosti transakcije in poslovanje, si pridržujemo pravico zahtevati od vas dokazila, ki izkazujejo vašo identiteto. Bitnik si pridržuje pravico, da kadar koli razkrije kakršne koli podatke, katerih razkritje je potrebno, da bi izpolnil kakršno koli upoštevano zakonodajo, predpis, zakonski postopek ali vladno zahtevo ali da v celoti ali delno uredi katere koli podatke ali gradivo, zavrne njihovo objavo ali jih odstrani, kjer je to razumno utemeljeno.


6. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE


Naše storitve in spletna stran, njihova vsebina in vsa pripadajoča ter v njih vsebovana intelektualna lastnina (vključno z avtorskimi pravicami, patenti, pravicami do podatkovne baze, blagovnimi znamkami in znamkami storitve), bodisi registrirana ali neregistrirana, je last Bitnika ali Bitnikovih tretjih strank in Bitnik si pridružuje vse pravice, upravičenja in interese do svojih storitev in spletne strani. Vse Bitnikove pravice storitev in spletne strani so in ostanejo Bitnikova last in/ali last tretje stranke. Pravice intelektualne lastnine so vsi patenti, znamke, modeli, materialne avtorske pravice, posamezni znaki, slike, imena ali kakršna koli kombinaciji znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati ter se lahko skupaj ali posamično registrirajo kot znamka, računalniški programi, tehnologije, izboljšave, ki obstajajo oz. se bodo razvile na področju uporabe storitev. Ime Bitnik in vsa druga imena, kakor tudi lastniške oznake Bitnikovih storitev in/ali izdelkov, imenovanih na naši spletni strani ali v sklopu naših storitev so izključno naša znamka ali tretje stranke.


Razen če oz. v obsegu kot je to eksplicitno določeno v predmetnih pogojih uporabe, z uporabo naših storitev, niste upravičeni do nobene licence oz. ne pridobite nobenih pravic. Strinjate se z omejitvami uporabe naših intelektualnih pravic, kot je to določeno v predmetnih pogojih uporabe.


7. POVRATNE INFORMACIJE


Povratne informacije ki nam jih dajete v povezavi z uporabo naših storitev (predloge, izboljšave, ideje, komentarje, vprašanja, predložitev materiala) lahko uporabimo za izboljšave/spremembe naših storitev oz. spletne strani brez kakršnih koli omejitev ali obveznosti plačila. S tem, ko nam dajete Povratne informacije, bomo mi postali izključni lastniki Povratnih informacij, vi pa se odpovedujete vseh pravic do Povratnih Informacij (vključno z materialnimi avtorskimi pravicami). Povratne informacije lahko uporabimo za katerikoli namen (vključno za komercialne namene), brez obveznosti kakršnekoli plačila. Vaše Povratne informacije so ne zaupne, pri čemer jamčite, da Povratne informacije ne kršijo pravic tretjih. Bitnik ne odgovarja za morebitno izgubo, ki bi jo utrpeli vi ali tretji zaradi uporabe Povratnih informacij. Vaše Povratne informacije imamo pravico razkriti tretjim, prav tako pa si pridržujemo pravico, da vaše Povratne informacije kadarkoli odstranimo iz naše spletne strani.


8. POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI


Naše storitve oz. naša spletna stran lahko vsebuje povezave in kazalce na druge Spletne strani World Wide Web in njihove vire (“Povezane strani”). S tem ko boste dostopali do Povezanih strani boste zapustili našo spletno stran in/ali storitev. Povezane strani niso pod našim upravljanjem, zato Bitnik v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino teh spletnih strani in za povezave do drugih spletnih strani, ki jih Povezane strani vsebujejo. Za Povezane strani veljajo njihovi splošni pogoji uporabe. Bitnik ima na spletni strani oz. v okviru svojih storitev povezave do strani tretjih le kot pomoč, zato navajanje spletnih povezav na naši spletni strani ne predstavlja nobenega priporočila, odobritve ali potrditve s strani Bitnika.


Bitnik ne predstavlja ali potrjuje, ter izrecno zavrača odgovornost za vsakršen nasvet, mnenje, izjavo ali druge informacije, prikazane in razširjene preko katere koli Povezane strani. S tem soglašate, da je vsakršno zanašanje na mnenje, nasvet, informacije prikazane na – ali drugače dostopne na – Povezani strani predmet vaše lastne odgovornosti.


9. SPREMEMBE POGOJEV UPORABE


Bitnik si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni, dopolni in spremeni Pogoje uporabe. Vaša odgovornost je da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami in obiskujete našo spletno stran periodično. Datum zadnjih pogojev uporabe je zapisan v dokumentu. V primeru da postanejo pogoji uporabe za vas nesprejemljivi oziroma da se s pogoji uporabe po njihovi spremembi ne strinjate, naših storitev in naše spletne strani ne uporabljajte več. Z uporabo naših storitev in/ali spletne strani soglašate s pogoji uporabe na način kot so bili spremenjeni.


10. JAMSTVA IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI


NAŠE STORITVE SO NA VOLJO “TAKE KOT SO” IN “KOT SO RAZPOLOŽLJIVE”, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMESTEV. NE BITNIK NE NJEGOVI DOBAVITELJI ALI POGODBENIKI NE DAJEJO NOBENIH POSEBNIH OBLJUB GLEDE SVOJIH STORITEV OZ. KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV, RAZEN KOT JE IZRECNO DOLOČENO V TEH POGOJIH ALI DODATNIH POGOJIH. BITNIK NE DAJE NOBENIH IZRECNIH ALI IMPLICITNIH ZAGOTOVIL GLEDE SVOJIH STORITEV IN NEMOTENEGA DELOVANJA SVOJIH STORITEV, GLEDE POSAMEZNIH FUNKCIJ, KI SO NA VOLJO V STORITVAH, TER GLEDE NJIHOVE ZANESLJIVOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI ALI PRIMERNOSTI. BITNIK NE ZAGOTAVLJA, DA BODO STORITVE DELOVALE NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK, ALI DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE V RAZUMNEM ROKU. BITNIK NE DAJE JAMSTEV GLEDE ODSOTNOSTI KRŠITVE PRAVIC TRETJIH IN JAMSTEV IN GLEDE USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. VI JAMČITE BITNIKU, DA SO VAŠE AKTIVNOSTI POVEZANE Z UPORABO BITNIKOVIH STORITEV ZAKONITE V TISTI JURISDIKCIJI, KJER STORITVE UPORABLJATE.


11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI


V NOBENEM PRIMERU BITNIK (VKLJUČNO Z BITNIKOVIMI DIREKTORJI, ZAPOSLENIMI, DOBAVITELJI IN POGODBENIKI) NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO (VKLJUČNO Z A NE OMEJENO NA DIREKTNO ŠKODO, POSLEDNIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV ALI PODATKOV), KI JE NEPOSREDNO ALI POSREDNO POVEZANA Z: (A) UPORABO OZ. NEZMOŽNOSTJO UPORABE STORITEV (B) NEAVTORIZIRANE DOSTOPE DO VAŠEGA RAČUNA (C) NAPAKE V IZVEDBI STORITEV (D) NAPAKE, PREKINITVE, IZBRIS PODATKOV ALI ELEKTORNSKIH SPOROČIL, VIRUSOV, ZAMUD PRI IZPOLITVI STORITEV (E) NAPAK ALI IZGUB V POSTOPKU STORITEV (H) KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI IZHAJA IZ TEHNOLOGIJE, VKLJUČNO Z IN NE OMEJENO NA, ŠKODO ZA VARNOSTNE VDORE, VIRUSE, NAPAKE, IZBRISE, PREKINITVE, PREVARE, ZAMUDE PRI IZVEDBI STORITEV, ELEKTRONSKIH POVEZAV, NAPAK OMREŽJA OZ. KAKRŠNEKOLI DRUGE TEHNIČNE NAPAKE.

V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST BITNIKA ZA ŠKODO, IZGUBO IN DRUGE POSLEDICE (BODISI GRE ZA POGODBENO ŠKODO, ODŠKODNINSKO TOŽBO (VKLJUČNO A NE OMEJENO NA MALOMARNOST) ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE ZAHTEVKE) NA PODLAGI TEH POGOJEV NE BO PRESEGLA STO (100) EVROV.


12. TRAJNA IN ZAČASNA PREKINITEV STORITEV


Pridržujemo si pravico trajno ali začasno prekinit dostop do naših storitev in spletne strani, brez predhodnega obvestila. Prav tako si pridružujemo pravico zbrisati vse informacije in morebitne dokumente, ki se nanašajo na vašo uporabo naših storitev in/ali spletne strani, kadarkoli in brez razloga, posebej pa če mislimo da ste: (i) kršili predmetne pogoje uporabe; (ii) ste ustvarili tveganje ali ste pravno izpostavili Bitnik.


13. KONČNE DOLOČBE


Celoten dogovor. Ti Pogoji uporabe, skupaj s Politiko zasebnosti urejajo celotno pravno razmerje med vami in Bitnikom, glede uporabe naše spletne strani in naših storitev. V primeru nedosledja med predmetnimi pogoji uporabe in morebitno drugo pogodbo, ki ste jo sklenili z Bitnikom, bodo prevladali predmetni pogoji uporabe, razen če bo določeno drugače.


Brez odpoveda pravici. V primeru da katera izmed pogodbenih strank ne izvrši svoje pravice, ki jo ima na podlagi teh Pogojev uporabe, se tako ravnanje stranke ne šteje kot odpoved pravici ali kot odpoved drugim pravicam.


Višja sila. Bitnik ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti po teh Pogojih uporabe, če je taka neizpolnitev posledica katerega koli vzroka, ki je izven razumnega Bitnikovega nadzora, kar med drugim vključuje mehanske, elektronske in komunikacijske okvare ali poslabšanja.


Neodvisnost določb. Če se katerakoli določba Pogojev uporabe izkaže kot neizvršljiva ali neveljavna, potem se to določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da Pogoji uporabe ostanejo v veljavi.


Prenos pogojev uporabe. Bitnik lahko prenese ali dodeli tretjemu pravice in obveznosti iz Pogojev uporabe, brez vašega soglasja. Vi ne morete prenesti ali dodeliti tretjemu pravice in obveznosti iz Pogojev uporabe, brez Bitnikovega soglasja.


Politika zasebnosti.
Prosim preberite našo politiko zasebnosti, ki tvori celoto s predmetnimi pogoji uporabe.


Trajanje in prenehanje.
Pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom, ko vstopite na našo spletno stran oz. ko začnete uporabljati naše storitve in prenehajo veljati ko prenehate uporabljati naše storitve oziroma spletno stran.


Pristojno pravo
Za urejanje in razlago Pogojev poslovanja velja pravo Republike Slovenije. Stranki dogovora soglašata, da se za izključno pristojna glede pravnih vprašanj določil tega dogovora, določi pristojno sodišče v Ljubljani.


Kontakti, povratne informacije in pritožbe

V primeru da nas želite kontaktirati v zvezi z Pogoji uporabe, nam prosim pišite na elektronski naslov: info@bitnik.eu.

Bitnik d.o.o.